ELTE
DELP

 

Department of English Language  Pedagogy

School of English and American Studies - Eötvös Loránd University

1088 Budapest, Rákóczi út 5. tel.: (36-1) 485 52 00 extension: 4407, email: delp@seas3.elte.hu

 

 

Home

Staff directory

Staff details

Who to turn to?

BA in English

MA in English Language Teaching

MA in English

MA in ELP for int'l  students-to come later

PhD in  Language   Pedagogy

Anti-discrimination Statement

Notice board

Australian Studies

Course Materials

Events

Staff calendar

E-Learning

Research & Projects

APA & MLA guidelines

Good to know

Links

Forms

Books by our staff

DELP history

Support

Sitemap

Magyarul  

Information for students enrolled in the MA in ELT programme

An overview of the programme

Course information

    Methodology lecture series and exam

     Individual study

     List of courses and course descriptions (to be supplied later)

An overview of the language proficiency exam

Information on the End of Module Exam (in Hungarian)

Thesis information

Final Exam 

Announcements concerning the distance programme

Self-assessment tool for post-lesson reflection

Outstanding Trainee Award

 

 

An overview of the programme

 

The MA in ELT programme has been designed to suit people with different backgrounds and different needs. The table below gives an overview of the different training options. Because of the official technical terms, the table is in Hungarian:

 

 

Milyen angolos végzettsége van?

Milyen képzésben vesz részt?

Félévek

száma

Képzési forma

Kreditek az angoltanári modulban

Kreditek a

másik modulban

Kreditek a

ped-pszi modulban

iskolai* gyakorlat

Kreditek összesen

1

angol / amerikanisztika BA szak

komplett tanári MA

2 szakos

5

N

(nappali)

40

40

40

30

150

L

(levelező)

2

angol / amerikanisztika szakos bölcsész

kiegészítő tanárképzés

1 szakos

3

N

30

-

40

20

90

L

3

angol szakos főiskolai végzettség

kiegészítő MA tanárképzés

1 szakos

2

N

30

-

10

20

60

L

4

angol szakos főiskolai végzettség

kiegészítő MA tanárképzés

2 szakos

3

N

30

30

10

20

90

L

5

nem angol szakos főiskolai v. egyetemi tanári diploma [előfeltétel: 50 kredites részidős képzés + felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga]

komplett tanári MA

1 szakos

2

N

40

-

-

20

60

L

*a szaktárgyi tanítási gyakorlaton felüli "összefüggő egyéni szakmai gyakorlat"

 

 

The following eight curricula have been elaborated to suit the different programme types:

 

40 kredit, 5 félév (nappali tagozat)

40 kredit, 5 félév (levelező tagozat)

40 kredit, 2 félév (nappali tagozat)

40 kredit, 2 félév (levelező tagozat)

30 kredit, 2 félév (nappali tagozat)

30 kredit, 2 félév (levelező tagozat)

30 kredit, 3 félév (nappali tagozat)

30 kredit, 3 félév (levelező tagozat)

 

The detailed curricula can be downloaded from here. For easy reference, colours in the above table match the headings of the respective curricula in the document.

(The document is in .pdf format. When you click on the link above, it will appear in a new window. Depending on the settings of your browser, you may have to save/download the file before opening it.)

 

 

 

 

back to top

 

Information on the End of Module Exam (in Hungarian):

Modulzáró vizsga az angol nyelvtanár mesterszakon 2009-2010

 

Nyújtja: Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Felelős oktató: Illés Éva

Elfogadásra benyújtva: 2009. szeptember 21.

 

A vizsga célja: A modulzáró vizsga a MAB ajánlására és a TTT határozata alapján az angol nyelvtanár mesterszak diszciplináris moduljában folytatott tanulmányok lezárását szolgálja az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat megkezdése előtt.

 

Kreditértéke:0 (órátlan tanegység)

Letehető: Bármelyik félévben, a tanrendben megadott (gyenge) előfeltételek teljesítése után.

 

Előfeltételek (valamennyi gyenge előfeltétel):

A) Teljes képzés:

         Nappali tagozat, 40 kredit 5 félév:           TANM-ANG 103, 104, 110, 111, 115, 117

 

B)  Nappali 3 félév, levelező 3-5 félév:

         Nappali kiegészítő, 30 kredit 3 félév:       TANM-ANG 103K, 111K, 115K, 117K

         Levelező kiegészítő, 30 kredit 3 félév:     TANM-ANG 103KL, 111KL, 115KL, 117KL

         Levelező tagozat 40 kredit 5 félév:          TANM-ANG 103L,  111L, 115L , 117L

 

C) Valamennyi 2 féléves képzés:

 

         Nappali tagozat, 40 kredit 2 félév:         TANM-ANG 103,  111

         Nappali kiegészítő, 30 kredit 2 félév:       TANM-ANG 103K, 111K,

         Levelező tagozat 40 kredit 2 félév:          TANM-ANG 103L, 111L,

         Levelező kiegészítő, 30 kredit 2 félév:     TANM-ANG 103KL, 111KL,

 

 

Tartalma:  A képzés típusa szerint változhat (lásd alább:A, B, és C) és az alábbi szakterületekből tevődik össze:

1) Modern angol/amerikai irodalom

2) Az angol nyelvű népek kultúrája

3) Pedagógiai nyelvtan

4) Alkalmazott nyelvészet

 

A) A 40 kredites 5 féléves nappali képzésben részt vevők számára: 1), 2), 3) és 4).

B) A 30 kredites 3 féléves nappali képzésben

és a 3 vagy 5 féléves levelező képzésben részt vevők számára: 2), 3) és 4).

 

C) A  csak 2 féléves (30 vagy 40 kredites) képzésben részt vevők számára: 2), 3).

 

 

Típusa (valamennyi típusú képzésben): A HKR 67§ (1) f) szerinti „D” típusú kombinált vizsga.

Ennek keretében a vizsga tartalmi részeit képező ismeretkörökben a tantervben előírt és a hallgató által felvett kurzusokon elért eredmények alapján a tanszék érdemjegyet ajánl meg a hallgatónak, melyet a szóbeli vizsgaidőpontot megelőző 6. munkanap délig közzétesz.

Ha a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el (vagy az oktató nem ajánlott meg jegyet az írásbeli alapján), akkor a hallgató a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tesz.

(2) Az utóvizsga és a javítóvizsga típusa eltérhet a vizsga típusától, ennek tényét, az utó- és/vagy javítóvizsga típusának megjelölésével a vizsga meghirdetésekor közzé kell tenni. A kollokvium fajtájától eltérni csak a speciális szükségletű hallgatók esetében lehet.

 

A vizsga tételei és az előírt szakirodalom:

1) Modern angol/amerikai irodalom

1.1 Képesbeszéd – Modern/posztmodern angol és amerikai irodalom filmen.

1.2 „Amilyen időket élünk…” – Időszerű erkölcsi, társadalmi, kulturális és politikai kérdések az angol / amerikai / poszt-koloniális irodalom reprezentatív alkotásaiban.  

1.3 Hagyomány és újítás: Törekvések az irodalmi kifejezésmódok megújítására a késő-modern angol és/vagy amerikai irodalomban.

1.4 Korszerű kulturális stratégiák: A populáris kultúra és az irodalom

1.5 Az angol nyelvű irodalom szerepe a mai magyar kulturális életben (irodalom, színház, film, média, oktatás stb.)

 

Ajánlott irodalom:

Abádi Nagy Zoltán, Mai amerikai regénykalauz (1970-1990).  Intera Rt, 1995. 

Bradbury, Malcolm, The Modern British Novel. London, 1993.

Corrigan, Timothy, Film and Literature: An Introduction and a Reader. Prentice Hall, 2000.

Ford, Boris, ed. The New Pelican Guide to English literature. Vols 7-8. Harmondsworth, 1983.

Kellner, Douglas, Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics between the Modern and the Postmodern. Routlege, 1995.

Ruland, Richard and Bradbury, Malcolm, From Puritanism to Postmodernism. A History of American Literature, London: Penguin Books, 1991.

Stevenson, Randall, Modernist Fiction: An Introduction. New York, 1992.

 

2) Az angol nyelvű népek kultúrája.

        2.1 Egy brit irodalmi mű vagy művészeti alkotás kulturális vonatkozásai

        2.2 Egy amerikai irodalmi mű vagy művészeti alkotás kulturális vonatkozásai

2.3 Egy brit vagy amerikai társadalmi kérdés kulturális vonatkozásai

2.4 Egy ausztrál, ír, kanadai vagy skót társadalmi kérdés kulturális vonatkozásai

2.5 A kultúra szerepe az angol nyelv oktatásában

2.6 Az angol és magyar nyelvű kommunikációs szokások közötti néhány különbség

 

Ajánlott irodalom:

Collins, R., Curran, J., Garnham, N., Scannell, Schlesinger, P., Sparks, C. (Eds.). (1986). Media, culture & society, A critical reader.

           London: Sage.

Damen, L. (1987). Culture learning: The fifth dimension in the language classroom. Reading, MA: Addison-Wesley.

Kramsch, C. (2001). Language, culture and voice in the teaching of English as a foreign language. novELTy 8 (1), 4-21.

Lazarus, N. (Ed.). (2004). The Cambridge companion to postcolonial literary studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Polyák, I. (2004). Cross-cultural communication. Budapest: Perefekt.

 

 

3) Pedagógiai nyelvtan

3.1 A beszélt és az írott nyelvtan legfőbb ismertetői.

3.2 A preskriptív  nyelvtantól a deskriptív nyelvtanig.

3.3 A szabályok alkalmazása és szerepe a pedagógiai nyelvtanban.  

3.4 Az angol igeidő és aspektus rendszer
3.5 Módbeli segédigék
3.6 Nyelvtani hibák.

3.7 A nyelvtan helye a nyelvtudás mérésében.

 

Ajánlott irodalom

Cowan, R. (2008).  The teacher's grammar of English: A course book and reference guide. Cambridge: Cambridge University Press.

Dóczi, B., & Prievara, T. (1999). Ultimate English. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. (New edition: 2002, Budapest: B&T Bt.)

Hewings, A., and Hewings, M. (2005). Grammar and context: An advanced resource book. London and New York: Routledge.

Hinkel, E., & Fotos, S. (2001). From theory to practice: A teacher’s view. In E. Hinkel & S. Fotos (Eds.), New perspectives on grammar teaching in second language classrooms (pp. 1-12). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

McCarthy, M. J., & Carter, R. A. (2001). Ten criteria for a spoken grammar. In E. Hinkel & S. Fotos (Eds.), New perspectives on grammar teaching in second language classrooms (pp. 51-75). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow: Pearson Education. (Chapters 2, 7 & 9)

Westney, P. (1994). Rules and pedagogical grammar. In T. Odlin (Ed.), Perspectives on pedagogical grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

 

 

4) Alkalmazott nyelvészet

            4.1 Az idegennyelv-elsajátítás alapjai és a köztes nyelv

            4.2 A kor szerepe az idegennyelv-elsajátításban

            4.3 A „nyelvtanulói én”

            4.4 A nyelvtudás mérésének és értékelésének alapfogalmai

            4.5 A Közös Európai Keretrendszer.

 

Ajánlott irodalom:

Alderson, J. C., Clapham, C., & Wall, D. (1995). Language test construction and evaluation. Cambridge: Cambridge University Press.

Doughty, C., & Long, M. (Eds.) (2004). The handbook of second language acquisition . Oxford: Blackwell.

Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Dudley-Evans, T., & St. John, M. (1998). Developments in English for specific purposes: a multi-disciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press. pp. 471-508, 529-559.

VanPatten, B. (2003). From input to output: A teacher’s guide to second language acquisition. New York: McGraw-Hill.

 

 

 

back to top

 

Announcements concerning the distance programme:

 

The distance (correspondence) programme is not advertised any longer.  Students already in the programme will finish their studies according to their original schedule.

 

Teaching days in distance programme in the autumn semester of 2016 are as follows:

 

September 23,

October 7,

October 21,

November 11,

November 25,

December 9,

 

All these days are Fridays.

 

MA in ELT programme coordinator: Révész Judit, revesz.judit@btk.elte.hu

 

 

 

back to top

 

Recommended:

 

Self-assessment tool for post-lesson reflection

 

This is a useful self-assessment tool to help you make and record progress for yourself during your teaching practice and/or to have a document to look at during your pre- and post-lesson reflections with your mentor. Please download this .doc file from here.

 

 

 

 

 

Outstanding Trainee Award

 

On the recommendation of mentor teachers, DELP awards a certificate for conscientious, creative and outstandingly high quality performance during teaching practice at secondary school every year.

Congratulations to the awardees!

 

Winner Mentor Teacher School

 

2016

autumn term:
Herold Anna Szénásiné Steiner Rita

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Hertelendy Kitti Lenkefi Myrtill ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Kaufmann Dorottya Nikolics Noémi ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Kocsis Laura Bartos Ildikó Veres Péter Gimnázium
Kovács Vivien Börzsönyi Péter ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
Kurucz Anna Kováts Beatrix Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Petrovics Eszter Bartos Ildikó Veres Péter Gimnázium
Pongrácz Dorottya Rezsekné Fehér Laura

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Váczi Zsombor Apród Véryné Pákolitz Éva ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
spring term:
Bajnok Sára Rezsekné Fehér Laura

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Bartos Krisztina J. Tóth Judit ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Farkas Dorina Lengyel Zsuzsa ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Németh Réka Köves Katalin ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
Szádeczky Szilvia Szénásiné Steiner Rita ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

 

2015

autumn term:

Fenyves Bettina

Eiben Ingeborg

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Földesi Gergely

Balogh Andrea

Könyves Kálmán Gimnázium

Vinkler Andrea

Börzsönyi Péter ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium
spring term:

Stark Eszter Mária

Eiben Ingeborg

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Szalay Dalma Nikolics Noémi ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Takács Nóra Ispánovity Edit ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Urbán Krisztián Börzsönyi Péter ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium

 

2014

autumn term:

Nagy Veronika

Barócsiné Kirilova Stefka Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
spring term:
Gáspár Anna Barócsiné Kirilova Stefka Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
Nyíri Dóra Kaló Ildikó Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

 

2013

autumn term:

Stumpf Anna

Bartos Ildikó

Veres Pálné Gimnázium

Szenttornyai Eszter Nikolics Noémi ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
Székely Dániel Véryné Pákolitz Éva ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
spring term:

Fancsali Katalin

Elekes Katalin

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Jankovics Viktória

Szénásiné Steiner Rita

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Körmendy Zsuzsanna

Weltner Mariann

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Kürthy Renáta

Gyulavári Judit

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Riba Júlia

Kováts Beatrix

Szt. Imre Gimnázium

 

2012

Bíró Lídia

Véryné Pákolitz Éva

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Gregorics Ádám

Szénásiné Steiner Rita

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Szakmári Csilla

Schiller Mariann

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

 

2011

Jakus Enikő

Szénásiné Steiner Rita

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

Unger Imola

Szénásiné Steiner Rita

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola

 

2010

Erős Annamária

Véryné Pákolitz Éva

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

 

back to top

ELTE
DELP

 

 

                                  ©  ELTE  DELP,  Budapest